Factory
20/07/2017
MARGET
20/07/2017
OUR PROJECT

MITR SINGLE PAGE WEBSITE

Single Page Website คือ เว็บไซต์ที่แสดงเนื้อหาเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการรวมเอาไว้ในหน้าเดียว โดยสามารถกดเลื่อนไปยังส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ได้โดยที่ไม่ต้องโหลดหน้าใหม่ เหมาะสมกับเว็บไซต์ที่มีข้อมูลไม่มากนัก เช่น เว็บไซต์ขายสินค้าที่มีความหลากหลายน้อย หรือ เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์องค์กร เป็นต้น
  • ecommerce