Blogs

07/04/2020

BCG Matrix เลือกลงทุนให้ถูกจุด

หลายคนอาจมีคำถามว่าธุรกิจที่เราดำเนินอยู่นั้นมาถูกทางรึยัง หรืออยู่ในจุดไหนเราควรวางแผนอย่างไรต่อไป BCG Matrix หรืออีกชื่อหนึ่งคือ Boston Consulting Group เปรียบเสมือนเครื่องมือที่ช่วยให้บริษัทต่างๆสามารถวิเคราะห์ […]